USEDNOUT ZNOVU DO LETADLA

Měl jsem nedávno možnost sednou si po delší době opět do letadla a prožít pro mě něco stále znovu nepředstavitelného a mým rozumem nepochopitelného když se tak veliká „věc“ jako je letadlo, se dvěma stovkami pasažérů a jejich zavazadly po rychlém rozjezdu vznese do volného prostoru a směruje do místa vzdáleného tisíce kilometrů od našeho domova. Ten mimořádný okamžik, když se na startovací ranveji s přibývající rychlostí celé letadlo rozklepe, pak najednou nakloní předkem vzhůru a pak už jen „klouže“ po mracích… A pak přijde ten úchvatný pohled seshora na všechno to, kde se běžně jako lidé pohybujeme… Kdy se dálnice mění v tkaničku, vysoké paneláky v krabičky od sirek, řeky v potůčky… Kdy jsou za chvilku mnohdy vidět jen bílé mraky a člověk je jakoby v jiné realitě… Jak moc potřebujeme každý prožívat častěji chvíle blízko našemu dobrému Bohu, kdy můžeme v Jeho blízkosti mít znovu úžasný nadhled nad vším svým životem, který nám někdy připadá tak složitý. Kdy se na chvilku jakoby zastaví čas, protože prožijeme chvilku s Věkovitým. Kdy znovu uprostřed všech zmatků prožijeme že „v Boží blízkosti je dobře.“( Ž 73,28a.). Letenku máme každé ráno založenou ve své Bibli. Šťastné lety přeje Vašek Vondrášek

DIAKONSKÉ OKÉNKO

Téměř zapomenutý lék

Věda nikdy nebyla na takové úrovni jako je dnes. Medicína nikdy neuměla takové zázraky jako dnes. Zdálo by se, že bychom měli prožívat ráj na zemi. Většina lidí na severní polokouli planety Země má téměř ideální podmínky pro život. Lékaři přesto varují před narůstajícím počtem civilizačních chorob a psychologové spolu s psychiatry upozorňují na to, že strmě stoupají i počty pacientů, kteří potřebují jejich péči. Lidstvo již druhé století oslavuje vědu a očekává od ní, že přinese řešení problémů a nemocí, které dnes kosí miliony lidí. Těšíme se, že už brzy nalezneme léky na rakovinu, AIDS, Alzheimera, roztroušenou sklerózu, mozkovou příhodu či infarkt srdce a mnohé další choroby, které se staly postrachem naší moderní doby. Na plný plyn Žijeme v době, kdy stále více lidí jede nadoraz. Na maximální výkon. Žďímáme ze svého těla stále více energie. Pijeme kávu, abychom neusnuli únavou, sháníme energetické nápoje a věříme, že díky nim podáme ještě vyšší výkon a dosáhneme tak na ještě lepší životní úroveň. Pak se jednou ráno probudíme a zjistíme, že nemáme energii na to, abychom jeli dál. Šlapeme na plyn, ale tělo nereaguje, protože naše nádrž životní energie je prázdná a nelze ji doplnit. Josef, můj starší kamarád, byl ve všem daleko úspěšnější než já. Vše co dělal, zvládal „levou zadní“. V ničem neviděl problém. Vedle své hlavní práce měl ještě druhou. Díky dvěma platům si mohl každé tři roky koupit nové auto a dvakrát do roka jezdil na dovolenou. V létě koupání v moři, v zimě lyžování na horách. Vždy, když jsme se setkali, podíval se na moje starší auto a já v jeho pohledu viděl něco, co mne vůbec netěšilo. Často mi radil, jak se mám zařídit, abych nemusel jezdit v té „staré kraksně“, do které by on nikdy nesedl. Já mu zase na oplátku radil, aby trochu zvolnil. „Jožko, nemyslíš, že už máš vše co potřebuješ? Máš dům, auto, na přehradě hausbót … Co ještě chceš?“ Mé domlouvání bylo ale stejně úspěšné jako ono pověstné házení hrachu na zeď. Pepa na mne spustil vodopád svých plánů a neuskutečněných snů. Jednou v noci se Jožka vydal na toaletu, ale už tam nedošel. V hlavě mu praskla malá cévka. Najednou nevěděl o světě, nedokázal ovládat své tělo. Sesul se na zem, kde ho o tři hodiny později našla manželka. Ani rychlý převoz do nemocnice už nedokázal zabránit následkům, které byly pro Jožku velice bolestné. Nemohl mluvit a ochrnul na půl těla. Všechny plány byly najednou ty tam. Je dnes vůbec možné vypnout a zastavit se? Nepředběhnou mne ostatní?

Neztratím vše, co jsem získal? Vyhrává přece ten, kdo je rychlejší, dravější a bezohlednější. Zapomenutý lék Je možné se dnes zastavit a nepřijít o vše, co jsme získali svou pracovitostí, pílí a svým agresivním přístupem k životu? V Bibli je zapsán recept na zapomenutý lék. Bůh ho nabízí každému člověku, který se bojí zastavit. Tento recept je součástí smlouvy mezi Bohem a izraelským národem. Věřím, že název této smlouvy znáte i vy. Říkáme jí Desatero, protože obsahuje deset základních bodů, Jeden z těchto deseti základních bodů zní takto: „Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa i zemi, moře i všechno, co je v nich a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.“ 2.Moj.20,8-11. Tato smlouva byla tehdy určena Židům. Bůh věděl, že jsou velmi pracovití a že budou umět rozvíjet svou schopnost hromadit majetek. Není žádným tajemstvím, že více jak 90% světového majetku mají ve svém vlastnictví lidé s židovskými kořeny. Bůh s Židy uzavírá smlouvu, v níž jim slibuje, že je bude chránit a k tomu jim přidá své požehnání. Bude se jim dařit vše, co začnou dělat. Pak po nich vyžaduje slib, že budou pracovat jen šest dnů a sedmý den odloží všechny své pracovní aktivity a budou odpočívat. V sobotu se mají věnovat společenství se svým Bohem. Recept je tedy prostý – šest dní usilovně pracuj, sedmý den odlož své všední starosti, abys „posvětil sobotu“, která má sloužit k získání nových sil na další týden. I Hospodin tvořil jen šest dní a sedmý den odpočinul. Nejsi produktem náhody Nebeský recept nás vede k přemýšlení o našem původu. Podle Boha je toto poznání, odkud jsme se tu vzali, velice důležité pro náš život. Většina obyvatel severní polokoule naší Země věří, že jsme produktem náhody. Někdy před mnoha miliardami let něco vybuchlo. Muselo to být veliké, protože vědci tomu říkají „velký třesk“. Vznikl tak vesmír. Běžel čas a na naší planetě začala řádit „paní náhoda“. Zkoušela dávat a míchat dohromady všechny možné prvky a jednoho krásného dne se jí podařilo vdechnout mrtvé hmotě život. No a pak to chtělo ještě další stovky milionů let, než se paní náhodě podařil i člověk. Už pan Darwin tvrdil, že v přírodě přežijí jen silní. A také říkal, že nejlépe se mají ti nejsilnější, nejrychlejší, nejtvrdší a nejbezohlednější. Ti, kteří odpovídají tomuto popisu, jsou pak i nejschopnější ovlivnit dějiny homo sapiens. Tak vypadá život lidí, kteří věří, že vznikli vývojem. Pokud nechtějí dopadnout špatně, musí spěchat stále vpřed. Mají strach, že v okamžiku, kdy jim dojdou síly a zastaví se, přijde jejich konec. Jenomže v tom starém receptu čteme, že to bylo jinak. Na začátku nestojí „paní náhoda“, ale moudrý Stvořitel. Ke stvoření života na naší planetě nepotřeboval miliardy let ani téměř nekonečné množství neúspěšných pokusů. Zvládl to za pár dnů a ještě k tomu hned napoprvé, protože dobře věděl, co dělá. Tento Stvořitel, kterému Bible dává jména Hospodin, Bůh nebo také Ježíš Kristus, zvládl vše během šesti dnů a to pouhým slovem, aby pak sobotu, sedmý den, mohl prožít s člověkem, kterému v pátek vdechl život. (Čerpáno – Jeden den v nebi, V.F.)

Několik citátů

Provaz je dobrý, když je dlouhý a řeč, když je krátká.

(L.N.Tolstoj) Láska může zemřít na pravdu a přátelství na lež. (P.Bonnard) K malým chybám se přiznáváme, abychom ostatní přesvědčili, že velké nemáme. (F.Rochefoucauld)

Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli. (O.Pavel) Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu asi ani jeden učitel.

(Perské přísloví) Choroba je nakažlivá. Kéž by byla i láska.

(W.Shakespeare)

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. (Cicero)

Připravila Jana Kumpová

NAROZENINY

Blahopřejeme k narozeninám!

Bokrová Kateřina 4.3. Mikotová Zdena 4.4.

Krahmerová Vítěslava 5.3. Joklová Šárka 5.4.

Trnková Pavla 6.3. Křížová Irena 9.4.

Bubeníková Alena 13.3. Kumpová Jana 12.4.

Tomcová Růžena 13.3. Suchá Jiřina 14.4.

May Jan 18.3. Kastlová Alena 15.4.

Kiesweter Michal 21.3. Ramíková Veronika 19.4.

Machník Pavel 23.3. Bultas Jaroslav 21.4.

Štauber Pavel 26.3. Bartičková Ester 23.4.

SPRÁVA AREÁLU KVK CENTRA

Nenechte si ujít jedinečnou interaktivní záležitost:

Jarní úklid areálu sboru neděle 14. dubna 2019 od 9 hodin

Určitě přijďte, díky 🙂