vzhledem ke zhoršující se situaci s koronavirem vás prosíme, abyste byli ohleduplní k ostatním. Noste
proto ve vnitřních prostorách sboru v KVK centru roušky a dezinfikujte si ruce.

Dopolední bohoslužba: 9.00 – 12.00

Pořad dopolední bohoslužby je přestávkou oddělen na dvě části – sobotní školu a kázání. Obě části jsou proloženy zpěvem, modlitbami a oznámeními.