Koronavirus v minulém roce neblaze poznamenal naše životy. Onemocněla a zemřela řada lidí, ekonomika se ocitla v krizi, svět kultury a sportu byl ochromen. Ze všeho nejhorší však je, že epidemie zpřetrhala sociální vazby a ponorková nemoc v karanténě nemalou měrou přispěla k rozvodovosti v naší společnosti. Je proto dobře, že se znovu blíží Národní týden manželství (modlitební týden Křesťanského domova CASD), který proběhne v termínu 8. -14. únor 2021, a s ním příležitost k usebrání se a zamyšlení nad našimi vztahy.

Přípravný tým NTM tentokrát přichází se zajímavou tématikou: “O manželství a dětech.” Měli bychom se zamýšlet nad tím, jaký vliv mají na naše partnerské vztahy v různých etapách dospívání naše děti, čím nás spojují, čím rozdělují, čím nás obohatili naši rodiče a čím nám naopak zkomplikovali život…

K dané tématice jsem si dovolil připravit publikaci se sedmi biblickými kázáními. Řada biblických textů se totiž vážně zabývá problematikou vztahů v manželstvích a rodinách a ukazuje, jakým způsobem je zvládat. Pro mne jako teologa a vztahového poradce byly velkou inspirací.   Zmíněná publikace bude čtrnáct dní předem v tištěné podobě zdarma k dispozici ve sborových traktátech. Ve stejnou dobu ji v elektronické podobě objevíte na stránkách Česko – Slovenské únie CASD. Připravená kázání budete moci shlédnout i na webových stránkách televize Hope Tv. O vztazích s rodiči a sourozenci budou i příběhy pro děti, které jsem s kameramanem Hope TV Edou Miškejem natočil v autentickém prostředí svého rodného Slezska.

V rámci NTM se na You Tube kanále budeme moci v úterý a ve čtvrtek večer od 20,00 setkat s renomovanými odborníky z oblasti vztahů. Psycholog Pavel Raus pohovoří o radostech a strastech vztahů mezi rodiči a dětmi a psycholog Jeroným Klimeš se s námi bude zamýšlet nad fenoménem rozvodů v covidodové době. Pořady budou interaktivní a najdete je na You tube.  Adresu před začátkem zminěného týdne zveřejníme na stránkách církve.

Moc bych si přál, aby Národní týden manželství (Modlitební týden KD) přispěl ke stmelení našich rodin a prosím Boha, aby nám navzdory složité covidové době pomohl při hledání způsobů, jak biblickou naději pro manžele a rodiny komunikovat i s lidmi mimo církev. V dnešní době, kdy žijeme on-line, k tomu může někdy stačit možnost sdílení informací na Fb.

Radek Jonczy

Unijní koordinátor KD (ASR)