V sobotu 26. 11. od 9:30 bude probíhat “rodinná bohoslužba”, která bude převážně zaměřená na děti. Odpoledne od 13 hodin proběhne přednáška Aleše Zástěry pro rodiče na téma “Miluješ mne?”, které bude zaměřeno na vyjadřování lásky v rodině. Pro děti bude připraven kreativní program.