Povodně 2013

Aktualizováno 17. června

Jak je možné pomoci lidem zasaženým povodní


Zašlete finanční příspěvek
Finanční prostředky budou určeny především na nákup materiální pomoci a následnou finanční pomoc poškozeným rodinám.

* zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)
* zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce