ADRA ČR

V České republice je ADRA oficiálně přítomná od roku 1992. Jejím současným výkonným ředitelem je Michal Čančík. Do povědomí české veřejnosti vstoupila ADRA především svými aktivitami v době povodní v roce 1997, 2002 a 2009 a díky zavedení dárcovské SMS při Tsunami v Indonésii v prosinci 2004.

V České republice vede vzdělávací programy PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy a psychosociální intervenční tým.

Zahraniční projekty jsou dvojího charakteru, buď humanitární, zaměřené na okamžitou pomoc zemím postižených přírodní nebo jinou katastrofou, nebo rozvojové s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj lokality, v níž je projekt realizován. Příkladem takového projektu je program podpory vzdělávání v Bangladéši.

Organizaci ADRA můžete podpořit celoročně pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA, odeslané na číslo 87 777.

V čase kolem Velikonoc vrcholí celostátní výtvarná soutěž. V roce 2010 v ní velkého úspěchu dosáhla Martina Pešťáková, žákyně 4. třídy 15. ZŠ v Plzni. Vítězku regionálního kola vybrala jako autorku nejhezčího obrázku i porota celostátní soutěže, a to mezi více než 7 000 obrázky! Mezi první stovkou oceněných obrázků je několik dalších od autorů z Plzeňska.

Více o činnosti ADRA se dozvíte ve videoreportážích

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce