KLUB ZDRAVÍ - Duševní hygiena

17. 01. 2018

Jak prožít vánoce ve zdraví

Cestopis - 365 dní v Brazílii

25. 01. 2018

Cestopis 365 dní v Brazílii čtvrtek 25. ledna od 18:00

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce