Jitřenka


 • Sijón říkával: „Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“
  Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat
  se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly,
  já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní…
  Izajáš 49‚14–16   

   

Novinky a upozornění

Akce