program červen

01. 06. 2018

Hudba mladých skladatelů

27. 06. 2018

Cyklus komorní hudby mladých skladatelů Plzeňska. Autoři koncert doplní svým průvodním slovem.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce