Jitřenka

  • Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není
    díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých,
    kam odejdeš. Kazatel 9‚10


     

Novinky a upozornění