02. 10. 2018

2.10.2018 od 18:00

Islám

Základní informace o vzniku, historii i obsahu islámu.
Co je to islám? Hrozba nebo výzva? Jak je to doopravdy?

9.10.2018 od 18:00

Hinduismus

Seznámení s jedním z nejstarších náboženství – hinduismem, jeho vznik, historie, charakteristika, hlavní myšlenky, svatá písma, význačné osobnosti.

16.9.2018 od 18:00

Křesťanství

Kde jsou kořeny křesťanství? Co učí? Jak se praktikuje? Jaké to má praktické důsledky?

Přednášející:  Daniel Haslinger
Pracuje jako specializovaný průvodce na Izrael a přilehlé země. Vystudoval teologii a historii (obojí se zaměřením na Izrael a Blízký východ). Je certifikovaným lektorem přednášejícím na školách
o holocaustu a historii židovského národa, o Izraeli samotném a také o judaismu, islámu
 a křesťanství.

 

 

 

haslinger světová nábož3 2018.jpg

Jitřenka

  • Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo
    jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich
    středem a bral se dál. Lukáš 4‚29.30

Novinky a upozornění

Akce