informace k přednáškám Daniela Haslingera

06. 10. 2017

Informace k přednáškám Daniela Haslingera

KLUB ZDRAVÍ - srdečně vás zveme na další přednášky

03. 10. 2017

INSPIRACE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT

ZÁJMOVÉ AKTIVITY KVK Centra

01. 09. 2017

RODIČOVSKÝ KLUB, VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ KROUŽEK, VEČERY NA BIBLÍ, MODLITEBNÍ CHVÍLE, ...

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce