Rodičovský klub 9:30-11:00

13. 09. 2018

Cíle: Příjemně strávený čas pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Socializace dítěte v kolektivu podobně starých dětí a jeho příprava na školku.

Náplň: pohybové aktivity (prolézání tunelem, kotouly, válení sudů),
výt. dovednosti (stříhání, lepení, kreslení, malování, říkanky, lidové písně…)
Kdy: středa 9.30 – 11.00

 

 

 

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce