ZÁJMOVÉ AKTIVITY KVK Centra

01. 09. 2017

 

RODIČOVSKÝ KLUB

CVIČENÍ na HŘIŠTI pro holky i pro kluky

VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ KROUŽEK již plně obsazen

KLUB PATHFINDER: družiny Velbloudů, Broučků a Svišťů

KLUB ZDRAVÍ

VEČERY NAD BIBLÍ

MODLITEBNÍ CHVÍLE

 

 

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce