záznam přednášky- Svátky a slavení svátků v Izraeli kdysi a dnes

30. 03. 2018

 

Židovské svátky

Tisíce let stará židovská kultura měla odnepaměti ve své DNA pravidelné výzvy k tomu slavit v životě mnoho pravidelných svátků. "Slavení" k pozitivnímu náboji života. Tento večer budeme přemýšlet s našim hostem o tom, proč a jak se židé stavěli a staví k fenoménu oslav, a jaký vliv to má na jejich život

 

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce