Sobotní škola

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohly v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí. Pro snazší organizaci a pro lepší atmosféru se účastníci sobotní školy dělí do menších skupin, tzv. tříd.

 

Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

  • studium Bible
  • budování přátelství a dobrých vztahů
  • sdílení křesťanské víry s okolím
  • podpora světové misijní práce

Aktuální lekce sobotní školy, tzv. úkolky, jsou ke stažení zde.

 

Děti se schází v sobotní školce, v níž jsou rozděleny podle věku do tříd, ve kterých je jim program obsahově i formou přizpůsoben:

  • třída A mimiškolka (předškoláci)
  • třída B mladší děti (6 – 10 let)
  • třída C starší děti (11 – 15 let)

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce