Budova

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne v Plzni je srdcem areálu Kulturního, volnočasového a křesťanského centra Plzeň – Skvrňany. Byla vystavěna podle návrhu architektů Jana Soukupa a Jana Trčky, slavnostně otevřena a vysvěcena v září roku 2010.

Záměr vybudovat na daném místě sakrální stavbu tohoto zaměření navazuje na historický vývoj přilehlého území. Již ve čtyřicátých letech 20. století na nároží Křimické a Malesické ulice započala výstavba kostela sv. Antonína Paduánského. Studii tehdy vypracoval architekt Jaroslav Cuhra. Podle ní pak byl vypracován projekt a postavena první část, a to podzemní víceúčelový sál, který začal sloužit jako kaple pro Skvrňany v roce 1941. Po změně režimu v roce 1948 se již nepokračovalo a postavená část byla předána podniku Stavby silnic a železnic. Tento podnik v 60. letech rozšířil stávající budovu fary tak, že dostavbu kostela znemožnil. Původně značně rozlehlý pozemek byl postupně rozdělen a jeho poslední část získala Církev adventistů sedmého dne s úmyslem pokračovat v původním záměru.

Hlavní myšlenkou a jakýmsi mottem celého návrhu je vytvořit na pohled zajímavou a vstřícnou budovu, která navodí určitý pocit pohybu. Dispoziční uspořádání bylo inspirováno tvarem ryby, starokřesťanského symbolu, vnější tvar pak trupem lodi, která svou úzkou a zdviženou přídí vytvoří ochranný štít.

Vnitřní prostory modlitebny tvoří především sál s kapacitou 112 osob, místnost pro rodiče s malými dětmi, dvě variabilní učebny, klubovna a výtvarná dílna. Budova je bezbariérová.

 

 

Provozní řád sálu.JPG

ano_foto budovy z nadhledu.jpg

IMG_0011.JPG

IMG_0014.JPG

IMG_0018.JPG

 

IMG_0023.JPG

IMG_0040.JPG

IMG_0024.JPG

IMG_0054.JPG

IMG_0058.JPG

IMG_0060.JPG

FINAL 14.9.2010 (5).JPG

FINAL 14.9.2010 (7).JPG

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce