Modlitebna Církve adventistů sedmého dne v Plzni je srdcem areálu Kulturního, volnočasového a křesťanského centra Plzeň – Skvrňany. Byla vystavěna podle návrhu architektů Jana Soukupa a Jana Trčky, slavnostně otevřena a vysvěcena v září roku 2010.

Záměr vybudovat na daném místě sakrální stavbu tohoto zaměření navazuje na historický vývoj přilehlého území. Již ve čtyřicátých letech 20. století na nároží Křimické a Malesické ulice započala výstavba kostela sv. Antonína Paduánského. Studii tehdy vypracoval architekt Jaroslav Cuhra. Podle ní pak byl vypracován projekt a postavena první část, a to podzemní víceúčelový sál, který začal sloužit jako kaple pro Skvrňany v roce 1941. Po změně režimu v roce 1948 se již nepokračovalo a postavená část byla předána podniku Stavby silnic a železnic. Tento podnik v 60. letech rozšířil stávající budovu fary tak, že dostavbu kostela znemožnil. Původně značně rozlehlý pozemek byl postupně rozdělen a jeho poslední část získala Církev adventistů sedmého dne s úmyslem pokračovat v původním záměru.

Hlavní myšlenkou a jakýmsi mottem celého návrhu je vytvořit na pohled zajímavou a vstřícnou budovu, která navodí určitý pocit pohybu. Dispoziční uspořádání bylo inspirováno tvarem ryby, starokřesťanského symbolu, vnější tvar pak trupem lodi, která svou úzkou a zdviženou přídí vytvoří ochranný štít.

Vnitřní prostory modlitebny tvoří především sál s kapacitou 112 osob, místnost pro rodiče s malými dětmi, dvě variabilní učebny, klubovna a výtvarná dílna. Budova je bezbariérová.