čtvrtek 11. říjen

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne
proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili
jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající
pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec,
Bůh, vtiskl svou pečeť.“ Jan 6‚26.27

Co mám na prvním místě?
11. října

„Ani kuře zadarmo nehrabe“, říká lidová moudrost. Možná i proto
jsme tak opatrní, když nám někdo něco nabízí a nic za to nechce.
To potom hledáme, v čem je ten skrytý háček.
Za Ježíšem se vydávaly celé zástupy lidí. Jejich motivace byla
různá. Jedni toužili po zdraví, další se těšili, že se zdarma najedí.
Někteří čekali, že uvidí zázraky, o kterých pak budou doma
vyprávět. Mnozí byli jen zvědaví…
Ježíš si přál, aby lidé hlavně naslouchali tomu, co káže. Proto
jim na rovinu říká, že to vše, co hledají, je pomíjivé a mohou
kvůli tomu přijít o to, co má věčnou hodnotu.
Myslím, že nejsme lepší. Jsme ochotni následovat toho, kdo
nám dá něco zadarmo nebo alespoň se slevou.
Křesťanství nám nabízí životní styl, který přináší už zde mnoho
důvodů ke štěstí, a navíc, jako bonus, i možnost žít věčně
v Ježíšově nebeském království. Otázkou zůstává, zda tuto nabídku
v mém shonu nepřehlédnu. Možná bych si proto měl trochu
častěji položit jednoduchou otázku: „Nepřehlížím náhodou
to nejcennější?“
Bože, nauč mne v tom všem, co nabízí dnešní svět, vnímat i to,
co nabízíš Ty. Bylo by škoda vyměnit věčné bytí za to, co pomíjí.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce