Martinská podkova 2016

Letos nás českou historií proved český lev. Plnili jsme úkoly, soutěžili.. a nakonec dostali sladkou odměnu

 

https://www.zonerama.com/Link/Album/2444993

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce