Jitřenka - 22.02.2020

Pokoj

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (Jan 14‚27)

„Jsem skála, jsem ostrov,“ zpívají ve slavné písni Paul Simon a Art Garfunkel.Mohu být skála a nic se mnou nehne. Mohu se zavřít ve světě svých knih a svět kolem mě neohrozí. Naleznu svůj pokoj. Můžeme se zavřít ve světě svých modliteben a zůstaneme v bezpečí před zmatkem a hlukem světa kolem nás. Nebo se mohu světu otevřít a nechat do sebe proniknout jeho rozmanitost i různorodost — ona mne roztrhá na kusy.Zavřít se, nebo otevřít? Stát se kusem ledu, nebo se nechat roztrhat svým okolím?Kristus má třetí cestu. Jeho pokoj je jiného druhu. Není pro nás přístupný, vynutitelný a ani uchopitelný. Přesto ho můžeme mít. Takový pokoj nám umožňuje žít život otevřený ostatním a zůstat celistvými.Jsou chvíle, kdy Kristův pokoj prožívám, a jsou chvíle, kdy ho ztrácím. Většinou tehdy, když uvěřím tomu, že své problémy dokážu vyřešit sám. Se třemi dětmi a dvěma sbory se naštěstí velmi rychle dostanu na hranici svých sil a začnu prosit o jiný pokoj, než dává svět.Pane, dej nám svůj pokoj. Kéž jsme díky němu schopni sloužit lidem kolem nás.Michal BalcarZ knihy kolektivu autorů Na Tebe s důvěrou čekáme! Vydalo nakladatelství Advent-Orion.