čtvrtek 15.listopad

Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům,
co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla
svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví
Ježíše Krista, vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova
tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu
napsáno, neboť čas je blízko. Zjevení 1‚1–3

Odhalené tajemství
15. listopadu

Apokalypsa – slovo, které v mnoha lidech díky filmům z Hollywoodu
a různým výkladům fundamentalistů vyvolává hrůzu.
Řecký termín „apokalypsis“ přitom znamená „zjevení“.
Cílem knihy, která má apokalypsu v názvu, není šíření paniky
a hrůzy, ale naopak přinášení pokoje každému, kdo si ji v klidu
a pozorně přečte.
Ježíš nás nenechává tápat. V době, kdy první křesťané zakoušejí
pronásledování od Židů i Římanů, posílá své církvi povzbuzující
poselství. Odhaluje v něm budoucnost. Každý, kdo zůstane
věrný Ježíši, obstojí a stane se z něj vítěz.
Většina toho, co Jan popisoval jako budoucnost, je dnes minulostí.
Zbývá už jen závěr – Ježíšův návrat a odměna těm, kteří
se rozhodli zůstat na jeho straně bez ohledu na to, jaké následky
to pro ně bude mít.
Blíží se chvíle, kdy Ježíš povolá k novému životu hrdiny – mučedníky,
kteří zemřeli v době pronásledování Židy, Římany, křesťany,
muslimy, fašisty, komunisty… Ježíš totiž na nikoho z nich
nezapomene. I proto je tu „Apokalypsis“.
Ježíši, prostřednictvím knihy Zjevení povzbuzuješ i mou víru. Chci
být mezi vítězi. Díky, že jsi se mnou nyní a budeš se mnou až
do konce.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce