Pátek 14.prosince

Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá
smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen
do hořícího jezera. Zjevení 20‚14.15

Druhá smrt v hořícím jezeře
14. prosince

Často slýchám, že smrt je ta jediná spravedlnost na tomto světě.
Zkuste to ale říci rodičům, kterým opilý řidič zabil jejich jediné
dítě. Zkuste to říci dítěti, kterému smrt při porodu vzala mámu.
Možná nám tvrzení o tom, že je smrt spravedlivá, zní moudře,
ale je to lež. Není spravedlivá. Je to vetřelec, který musí být
poražen a zničen.
Smrt nemá ve věčnosti místo. Proto se i z ní stane potrava pro
oheň, který definitivně spálí hřích a jeho původce i zlo a jeho
důsledek – smrt. To je dobrá zpráva pro budoucí obyvatele Božího
království, ale i pro ty, kteří ho odmítli.
Lidé, kteří se rozhodli pro život bez Boha, pro život podle
svých vlastních pravidel, se nemusejí bát „věčného života v pekle“,
naplněného neustálým utrpením, bolestí a trápením. Jejich
život skončí v ohnivém jezeře krátce před tím, než v něm skončí
i samotná smrt.
Obyvatelé Ježíšova království se zase nebudou muset bát toho,
že jejich štěstí jednou ukončí smrt, tak jak se s tím setkáváme
v tomto časném životě.
Dnešní slova Bible připomínají důležitý fakt. Smrt není spravedlivá.
Toto dítě hříchu Bůh už brzy jednou provždy zničí.
Pane Ježíši, věřím, že je moje jméno zapsáno v knize života. Těší
mne, že jednou zničíš hřích, zlo i tu nespravedlivou smrt.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce