pondělí 19.listopad

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím… Zjevení 2‚7

 

Chceš naslouchat?
19. listopadu

Občas se setkávám s lidmi, kteří mají vadu sluchu. Buď slyší
málo, nebo vůbec neslyší. Největší problém mají ti, kteří si svůj
handicap odmítají připustit a tvrdí, že slyší dobře.
Podobný problém můžeme mít i s tím, čemu křesťané říkají
„duchovní sluch“. Je to schopnost naslouchat Božímu hlasu, který
zaznívá ke každému z nás. Není to asi samozřejmé a ani snadné.
Jinak by Ježíš tuto výzvu sedmkrát neopakoval.
Bůh volí různé způsoby, jak k nám mluvit. Někoho osloví jako
Jana skrze vidění, k jinému hovoří prostřednictvím snů. Ke komunikaci
s námi používá i jiné lidi, nejčastěji k nám ale promlouvá
prostřednictvím Bible.
Možná právě v té pestrosti může být problém. Pokud se totiž
zaměřím jen na jeden druh komunikace, mohu pak dojít k závěru,
že se mnou Bůh nemluví.
Kniha Zjevení oslovuje budoucí vítěze. Obrací se na lidi, kteří
se nenechají odradit posměchem jiných a hledají svůj způsob,
jak naslouchat tomu, co Duch praví nejen církvím, ale i jim. Ježíš
říká, že ke komunikaci s ním potřebuji jen jedno – uši a k tomu
ochotu naslouchat.
„Jen chtít.“ Bůh toho po mně chce tak málo, a i s tím mám někdy
problém. Mnohokrát vím, co bych měl, ale… Proto mám tak
rád ujištění apoštola Pavla: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí,
že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Fp 2‚13).
Pane Ježíši, mnohokrát raději naslouchám lichotkám a různým
nabídkám než Tobě. Pomoz mi to změnit.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce