Sobota 1.prosinec

Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině
zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele
země. Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil
o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě
svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého
Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje
z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Zjevení 3‚10–12

 

 

Navždy s Bohem
1. prosince

Také obdivujete majestátní chrámy a kostely? Sloupy nesoucí
vysokou klenbu nebo kopuli bývají důmyslně ukryté zraku běžného
návštěvníka. Přesto by bez nich stavba nestála.
Ve svém dopise církvi ve Filadelfii Ježíš chválí křesťany, kteří
respektují jeho vůli a chtějí žít podle původních biblických principů.
Dříve tito „kacíři“ neměli vlastní chrámy. Teď mají „protestanti“
svobodu i vlastní chrámy. Hrozí jim ale nebezpečí, že se
začnou věnovat více kostelu než vztahu s Ježíšem.
Stvořitel nám připomíná, že naším cílem nemá být pozemský
chrám, ale život v nebeském chrámu, který svou krásou předčí
vše, co jsme dosud viděli.
Tím ale Ježíšova nabídka nekončí. Pokud obstojím a vydržím
až do konce, dostanu nové jméno. Jednou provždy se stanu součástí
jeho velké nebeské rodiny. Budu se svým Stvořitelem prožívat
věčnost v nebeském domově. Budu stále v Boží přítomnosti.
Už nás nikdo a nic nerozdělí.
Pane Ježíši, jsem rád, že už brzy přijdeš a naplníš všechna svá
zaslíbení, která jsi nám dal. Už se na Tebe moc těším. Přijď už.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce