sobota 7.července

Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést
slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou
nemnohá tvá slova. Kazatel 5‚1


Někdy je lépe mlčet
7. července

„Mluviti stříbro, mlčeti zlato!“ Myslím, že každý z nás už jsme zažili
situaci, kdy jsme si přáli, abychom mohli vrátit čas, protože
z našich úst vyšla slova, která vyjít neměla.
Šalomoun zmiňuje něco, co nám může uniknout. Pokud někoho
zraníme tím, co nám neuváženě vyjde z úst, většinou to
zjistíme brzy, když ne hned, a pak se to snažíme napravit.
Často si ale neuvědomujeme, že vše, co vyslovíme, slyší i Stvořitel,
který, jak jsme četli včera, bude jednou soudit spravedlivého
i svévolníka. Šalomoun nám proto radí, ať se raději učíme
mluvit méně.
Vedle soudu je tu ale ještě jeden důvod, proč bychom si před
Bohem měli dávat pozor na to, co říkáme. On má totiž moc splnit
naše přání. Z vlastní zkušenosti vím, jak jsem byl mnohokrát
rád, když Bůh nesplnil to, oč jsem ho žádal. Teprve zpětně jsem
si uvědomil, co vše bych tím ztratil.
Často je lepší mlčet než mluvit. Jak poznám, kdy je třeba mluvit
hodně, kdy méně a kdy bude nejlepší, když budu držet svá
ústa na uzdě úplně? Šalomounův otec David v jedné své modlitbě
prosí: „Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře
mých rtů hlídku“ (Ž 141‚3). Moudrá modlitba.
Bože, i když nechci, má ústa už mnohokrát ublížila. Dej mi, prosím,
moudrost, ať vím, kdy mluvit, a kdy raději mlčet.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce