středa 31.října

Vy však si nedávejte říkat „Mistře“: jediný je váš Mistr, vy všichni
jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno „Otec“: jediný
je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat „Učiteli“: váš
učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen. Matouš 23‚8–12

Kdo se povyšuje, bude ponížen!
31. října

Lidová moudrost pravdivě říká: „Pýcha předchází pád“. Už mnohokrát,
když jsem toto varování podcenil, na to doplatil můj nos.
A nejen on.
Ježíš říká, že křesťané mají jen jednoho Otce – Boha. To je
přání nebes. Skutečnost je, žel, jiná. Za dva tisíce let měla církev
spoustu „svatých“ a „velebných“ otců. Možná i proto prožívá
křesťanství svou vleklou krizi a v naší zemi se kvůli tomu mnozí
raději považují za ateisty.
Ale nechejme soud nad církví Bohu a podívejme se raději sami
na sebe. K čemu máme blíž? Ježíš říká, že je lepší raději sloužit
než si nechat sloužit. Velikost člověka podle něj není v tom, jak
vysoko vystoupá, ale jak hluboko se při své službě bližním dokáže
sklonit.
Služba se dnes moc nenosí a je to škoda. Moje vlastní zkušenost
mi říká, že ponížení není nic, čeho bych se měl bát. Ať už to
bylo v nemocnici, ve vězení, v hospici nebo mezi lidmi bez domova,
vždy mne to posunulo někam dál. A navíc mi to přineslo
i spoustu radosti, kterou bych nikdy nepoznal.
Bože, chvála mi dělá dobře, přesto chci radost a štěstí hledat raději
ve službě druhým než v kariéře. Pomůžeš mi? Díky.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce