úterý 23.října

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.
Lukáš 6‚31

 

 

 

Pasivita nestačí
23. října

„Nebiju ji a ani nepodvádím. Tak co ještě chce?“ Tahle slova jsem
kdysi dávno slyšel od kamaráda, který nechápal, proč se s ním
jeho žena najednou rozvádí.
Lidové přísloví říká: „Co nechceš, aby ti dělali jiní, to nedělej
ani ty jim!“ Ježíš tuto moudrost vedoucí k pasivnímu přístupu
k životu upravil tak, aby bylo jasné, že nestačí, když nedělám
zle. Je třeba, abych se pokusil „dělat dobro“.
Jakub, Ježíšův bratr, tuto myšlenku ve svém dopise křesťanům
vyhrotí ještě víc: „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má
hřích“ (Jk 4‚17).
Myslím, že ta Ježíšova rada může zachránit spoustu narušených
vztahů. Mnoho rodin bude žít v daleko větší lásce a pohodě,
naučí-li se její členové větší aktivitě v dobru. Místo sobeckého
očekávání, co dostanu od druhých, mohu naplnit jejich potřeby
tak, jak bych si přál, aby oni naplňovali ty mé.
Pokud by se touto Ježíšovou radou řídili všichni, svět by nezažil
hrůzy válek ani totalitní režimy. Bez pasivní většiny by lidé
jako Hitler či Stalin neměli šanci.
Dnešní společnost nepotřebuje stádo řídící se heslem: „Kdo
nic nedělá, nic nepokazí“. Chci-li, aby se mé děti měly lépe a aby
i má vnoučata mohla žít na krásné planetě, mám nejvyšší čas
vzít Ježíšovu radu vážně. Společnost se neobejde bez lidí, kteří
se nebojí svou aktivitou ovlivňovat i ty ostatní.
Ježíši, nechceš po mně nic, co sám neděláš. Uč mě vidět potřeby
mých blízkých a také je podle mých možností i naplňovat.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce