Časopis Advent

Časopis Církve adventistů sedmého dne


Advent
 je časopis Církve adventistů sedmého dne v České a Slovensé republice. Obsahuje přílohy Pathfinder pro děti a Impulz. Vychází 11x ročně v nakladatelství Advent-Orion, spol. s r. o.

Kliknutím na odkaz se otevře nová záložka prohlížeče se zvoleným číslem ve formátu PDF. Ke stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte možnost "Uložit odkaz jako...".

 

Ročník 2014

Advent č. 5 - 2014

Advent č. 4 - 2014

Advent č. 3 - 2014

Advent č. 2 - 2014

Advent č. 1 - 2014

 

Ročník 2013

Advent č. 11 - 2013

Advent č. 10 - 2013

Advent č. 9 - 2013 Přednášky modlitebního týdne

Advent č. 8 - 2013

Advent č. 7 - 2013

Advent č. 6 - 2013

Advent č. 5 - 2013

Advent č. 4 - 2013

Advent č. 3 - 2013

Advent č. 2 - 2013

Advent č. 1 - 2013

 

Starší čísla časopisu Advent naleznete v archivu.

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce