Knihy EGW

Knihy Ellen Gould Whiteové ve formátu PDF

 

Velké drama věků

Z předmluvy vydavatele: Rádi bychom do svízelné situace, v níž se lidstvo nachází, vnesli alespoň trochu optimismu, ukázali naději a východisko. Americká spisovatelka Ellen Gould Whiteová se ve své knize obrací do minulosti, aby hledala možnosti, jež se nabízejí jako řešení problémů dnešních i budoucích. Na vybraných osudech známých i méně známých osobností světové historie ukazuje důležitost takových hodnot, jakými jsou svoboda, důvěra a láska. Barvitost vyprávění, hluboký vhled i důkladná znalost historických reálií umožňuje autorce zavést  čtenáře do časů dávno minulých, kde před jejich zraky ožívají dávno zapomenuté příběhy. Nicméně, v knize nejde jen o příběhy nebo historická fakta. Události mají své hlubší poselství, jež vede k zamyšlení, nakolik se dějinné zápasy o pravdu a víru mohou dotýkat člověka jednadvacátého století.

 

Velká naděje

V průběhu života si každý může povšimnout, že svět za chvátil konflikt mezi dobrem a zlem. Z toho, co vidíme ve zprávách, se zdá, že zlo vítězí. Denně slyšíme o nemocech, válkách, nezaměstnanosti a ekologických haváriích.

Média zaznamenávají, co se děje, ale tato kniha odhaluje, proč tomu tak je. Najdete v ní také nástin toho, co se bude dít dál. Tento pohled do budoucnosti je založen na zdroji, který ve svých proroctvích nikdy nezklamal – na Bibli.

Konflikt mezi dobrem a zlem se blíží k dramatickému vyvrcholení, které bude mít vliv na každého člověka na této planetě. I vy můžete přijmout naději předanou světu jeho Tvůrcem. Je na vás, zda budete stát na straně vítězů.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce