Výroční zprávy KVK Centra

Přehled činnosti KVK Centra

 

Výroční zprávy sumarizují činnost KVK Centra od září do srpna následujícího roku (školní rok).

Výroční zpráva 2013 - 2014

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2011 - 2012

Výroční zpráva 2010 - 2011

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce