Výroční zprávy KVK Centra

Přehled činnosti KVK Centra

 

Výroční zprávy sumarizují činnost KVK Centra od září do srpna následujícího roku (školní rok).

Výroční zpráva 2013 - 2014

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2011 - 2012

Výroční zpráva 2010 - 2011

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce