Občanské sdružení Klub Pathfinder organizuje děti a mládež ve skautských oddílech vedených dospělými vedoucími. Je součástí celosvětové organizace Pathfinder. Toto občanské sdružení získalo v roce 2007 čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Při práci s dětmi jsou zohledňovány potřeby jednotlivých věkových skupin. Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho národnost, politickou nebo konfesijní příslušnost.

V rámci plzeňského oddílu K.P. Ararat působí 3 družiny dětí po cca 10 dětech s rozdělením podle věku:

  1. Velbloudi (10-14 let)
  2. Broučci (5-9 let)   
  3. Svišti (3-4 roky) (blog)

Kdy:

  • pravidelné schůzky pondělí 16.30 – 18.00
  • celodenní akce (výtvarné, sportovní, turistické…) 1x měsíčně
  • víkendové akce oddílového, oblastního nebo celorepublikového charakteru 4x ročně
  • tábor 2 týdny o letních prázdninách

Cíle: podpora rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí v oblasti fyzické, duchovní, mravní a sociální s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad

Náplň: prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, výprav do přírody a prázdninových táborů připravujeme rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže; program se odehrává v rámci místa, města, Plzeňského a Karlovarského kraje, Čech i na celorepublikové úrovni

Vedoucí:

  • Jozef a Kateřina Breuerovi, Michal Vrba (Velbloudi)
  • František Horník, Radek Brůha (Broučci)
  • Petr Novák (Svišti)

Kontakt: pathfinder.velbloudi@gmail.com

Cena: 400,- Kč / rok; v ceně je i členský příspěvek do KP 100,- Kč / rok