KVK Centrum

Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň – Skvrňany je platformou pro aktivní trávení volného času otevřenou pro všechny lidi dobré vůle. Cílem projektu je zajištění zázemí pro aktivní občanský život obyvatel této městské části. Nabízené aktivity jsou koncipovány pro občany různých věkových kategorií se zvláštním ohledem na potřeby specifických skupin, zejména rodin s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Nedílnou součástí projektu jsou programy vycházející z křesťanské tradice a kultury.

Projekt KVK Centra je zařazen do integrovaného plánu rozvoje města „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“. Realizátorem projektu je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. Hlavním partnerem projektu je místní  sbor  Církve  adventistů  sedmého  dne  Plzeň 1.  Vybudování areálu bylo finančně podpořeno Evropskou unií z ROP NUTS II Jihozápad. Většinu prostředků potřebných k vybudování a vybavení areálu darovali věřící z celé České republiky. Věřící rovněž podstatnou měrou přispívají na provoz areálu, udržují ho a ve spolupráci s partnerskými organizacemi zajišťují realizaci projektu KVK Centra.

 

Provozní řád KVK Centra.JPG

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce