Nadace ADRA

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v  ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Úzce spolupracuje s o.s. ADRA. Je členem Fóra dárců. Kromě obětí mimořádných událostí v ČR podporuje Nadace ADRA také domácí hospicovou péči a psychosociální pomoc. Každoročně v rámci projektu Hrdinové mezi námi uděluje Cenu Michala Velíška za hrdinství v běžném životě, projevené poskytnutím účinné pomoci člověku v nouzi. Kromě vlastních programů realizuje Nadace ADRA také grantový program určený projektům na podporu dobrovolnictví a vzdělávacím programům, zvyšujícím připravenost obyvatelstva ČR na mimořádné události.

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce