EXTRA - seriály

ZA OBZOREM

Stránkami Bible listující magazín Za obzorem je zaměřen na mladé lidi a na otázky, které kladou sobě a svému okolí. Průvodcem pořadu je Matouš Ruml, herec známý především ze sitcomu Comeback. Partnerem mu je Jindra Černohorský, muzikant, redaktor, moderátor a duchovní Církve adventistů sedmého dne. Podobně jako přináší život různorodé situace, vezme štáb pořadu diváky na různá zajímavá místa.

Projekt se dotýká citlivých životních témat, a proto po odvysílání všech 26 dílů pokračuje dál formou činnosti místních skupinek jako Za obzorem live.

Za obzorem je projekt, který nabízí alternativu pro mladé lidi, kteří nechtějí jít s davem!

 

Exit 316

Křesťanství trochu jinak.

Víte, že Zemi navštívili dva andělští novináři? Mají za úkol připravit pro nebeskou televizi reportáž o životě pozemských lidí. Úkol to není snadný, andělé někdy lidské chování těžko chápou, protože se příliš liší od toho, co znají ze svého světa.

Do rolí andělů se vžili Johanka Veselá a Aleš Juchelka. Připravili reportáže pro nebeskou televizi. Setkáte se s ní prostřednictvím cyklu Exit 316 ve čtyřiceti osmnáctiminutových magazínech. Název projektu připomíná dálniční sjezdy – exity jako příležitosti k odbočení z hlavního proudu. Odkazuje na 16. verš ze třetí kapitoly Janova Evangelia, který mluví o Boží lásce, proto 316. Současná doba má zřetelnou tendenci preferovat dominanci jednoho všeobecně přijímaného názoru či vkusu a prakticky dává přednost materiálním hodnotám před hodnotami vztahovými. Exit 316 je alternativou tohoto trendu, chce připomenout názory a postoje odlišné a staré, zato časem dobře prověřené.

Exit 316 je křesťanský publicisticko-vzdělávací pořad pro mládež. Jeho tvůrci hledají alternativní řešení současných problémů mladých lidí. Odkazují na biblické kořeny tradičního hodnotového systému evropské civilizace. Zároveň představují praktické a aktuální křesťanství a motivují k odvaze přemýšlet a diskutovat o různých tématech. Každý díl má své téma – třeba lásku, přátelství, odpuštění, image, zklamání, strach… Nebeští moderátoři nabídnou divákům anketu, životní příběh a videoklip. A proč Exit? Každé téma totiž vyústí v biblické východisko – exit – jako alternativu běžných řešení. Jedním ze sledovaných témat je zvyk. Říká se, že zvyk je železná košile. Většina zvyků je příjemných, je-li ale zlý, říká se mu zlozvyk a do života vnáší řadu komplikací.

Převzato ze stránek České televize. (kráceno)

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce