Pátek 14.září

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou
zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce
jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno
dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Lukáš 3‚18–20

Kritizovat politika?
14. září

Ve všech dobách platí, že „ryba smrdí od hlavy“. Stejně platí, že
ten, kdo na to upozorní, nemusí dobře dopadnout. Kritizovat ty,
co jsou „nahoře“, není totiž vždy bezpečné.
Jan Křtitel vzal svůj úkol vážně. Kázal o pokání, tedy o tom,
že je potřebná změna myšlení i jednání. Kritizoval hříchy a bylo
mu jedno, zda hovoří k prostému člověku nebo k muži, který
měl tehdy v jeho zemi největší moc. Věděl, že se to Herodovi
nelíbí, a přestože tušil, že v jeho případě narazí, neuhnul a řekl
panovníkovi to, co potřeboval slyšet.
V životě jsem už mnohokrát musel pronést kritická slova na
adresu těch, kteří byli „výš“. Někteří kritiku přijali a ještě poděkovali,
jiní ze mne udělali svého nepřítele. Ne vždy ale byla vina
jen na druhé straně. Někdy jsem zpětně musel přiznat, že kdybych
zvolil jiný čas a lepší slova, mohlo to dopadnout úplně jinak.
Občas se ptám: „Má kritika cenu, když při ní riskuji, že nebudu
pochopen?“ Docházím k závěru, že smysl má, přestože vždy
nesplní svůj účel a nevede ke změně či nápravě.
Bože, dej mi odvahu, pokud budu muset „kritizovat nadřízené“.
A dej mi i vhodná slova, aby pochopili, že jim nechci ublížit, ale
jde mi jen o nápravu. No, a pokud narazím, pomoz mi to snést.

Jitřenka

  • Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo
    jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich
    středem a bral se dál. Lukáš 4‚29.30

Novinky a upozornění

Akce