Rodičovský klub

Cíle: Příjemně strávený čas pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Socializace dítěte v kolektivu podobně starých dětí a jeho příprava na školku.

Náplň: pohybové aktivity (prolézání tunelem, kotouly, válení sudů),
výt. dovednosti (stříhání, lepení, kreslení, malování, říkanky, lidové písně…)

V novém pololetí začínáme ve středu 20. 9. 2017!

Kdy: středa 9.30 - 11.00

Vedoucí: Pavla Obracaníková
Kontakt
: info@kvkcentrum.cz
Cena
: 20 Kč/1 lekce

 

Program:

  9.30   scházíme se
  9.40   uvítání a pohádka
10.00   opičí dráha (tunel, kotrmelce, válíme sudy, lezeme přes lavičku)
10.20   svačinka
10.30   výtvarka (malujeme, modelujeme, lepíme ...)
11.00   loučíme se

 

 

Rodičovský klub.jpg

 

 

DSC07259.JPG

DSC07269.JPG

DSC07262.JPG

DSC07265.JPG

DSC07271.JPG

 

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce