Setkávání mladých

Pravidelné schůzky každý pátek od 18.30 do 20.00 hodin.

Co schůzky nabízejí?
- křesťanský pohled na svět
- společenství
- diskuze
- zpěv
- data-projekce

 

 

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce