PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství a Výchovné poradenství

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství
oblasti poradenství: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, majetkoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy, systém sociálních dávek a pomoci, finanční problematika, ochrana spotřebitele
termíny: po objednání – elektronicky: pcmuntova@seznam.cz

Výchovné poradenství
individuální poradenství v oblasti komunikace a výchovy
termíny: po objednání – elektronicky: cedr.plzen@seznam.cz

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce