PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství a Výchovné poradenství

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství
oblasti poradenství: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, majetkoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy, systém sociálních dávek a pomoci, finanční problematika, ochrana spotřebitele
termíny: po objednání – elektronicky: pcmuntova@seznam.cz

Výchovné poradenství
individuální poradenství v oblasti komunikace a výchovy
termíny: po objednání – elektronicky: cedr.plzen@seznam.cz

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce