PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství a Výchovné poradenství

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ pro rodiče

Sociálně – právní poradenství
oblasti poradenství: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, majetkoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy, systém sociálních dávek a pomoci, finanční problematika, ochrana spotřebitele
termíny: po objednání – elektronicky: pcmuntova@seznam.cz

Výchovné poradenství
individuální poradenství v oblasti komunikace a výchovy
termíny: po objednání – elektronicky: cedr.plzen@seznam.cz

Jitřenka

 • Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem
  se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů
  někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou
  zlatý pás. Zjevení 1‚12.13

   

   

Novinky a upozornění

Akce