Sborový zpěv

 

Hudba je vedle kázání nejdůležitější částí bohoslužby. Je emocionálním a kreativním vyjádřením vztahu k Hospodinu. Sborový zpěv má ve sboru CASD Plzeň letitou tradici.
Dokud se zpívá, ještě se neumřelo...

 

Kdy: sobota 30min. nácvik 10 minut po kázání

Vedoucí: Milan Bokr

Kontakt:  +420 602 444 842

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce