Cíle: Příjemně strávený čas pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Socializace dítěte v kolektivu podobně starých dětí a jeho příprava na školku.

Náplň: pohybové aktivity (prolézání tunelem, kotouly, válení sudů),
výt. dovednosti (stříhání, lepení, kreslení, malování, říkanky, lidové písně…)

 

Kdy: středa 9.30 – 11.00

Vedoucí: Pavla Obracaníková
Kontakt: info@kvkcentrum.cz
Cena: 20 Kč/1 lekce