Za začátek působení Církve adventistů s. d. v Plzni je považován rok 1921, kdy zde vznikla malá adventní skupinka. Historii CASD v Plzni od začátku jejího působení až do roku 2000 se věnuje bakalářská práce Daniely Paškové na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity z roku 2000. V roce 2003 se sbor rozdělil na dvě skupiny, sbory 1 a 2. Aby nedocházelo k záměně historického a místopisného označení, kdy sbor Plzeň 1 působil od r. 2010 na území městského obvodu Plzeň 3, byla z názvu sboru vypuštěna číslovka.

Skupinka a později sbor se po celou dobu své existence scházel ve vypůjčených prostorách – v bytech, v Lochotínském a Šafaříkově pavilonu nebo ve sboru Církve bratrské na Doudlevecké ulici. Sbor Plzeň 2 se od svého vzniku schází v prostorách KC Klíč. První plzeňský sbor byl v podnájmu až do podzimu 2010, kdy bylo v září slavnostně otevřeno Kulturní, volnočasové a křesťanské Centrum v Plzni – Skvrňanech, jehož je sbor hlavním partnerem. Realizátorem projektu KVK Centra je České sdružení CASD.

Sborové společenství je od dětí až po seniory rovnoměrně věkově zastoupeno. Velký důraz je kladen na práci s dětmia ovšem ve sboru fungují i další oddělení – křesťanského domova, diakonie, mládeže a jiné.

Bohoslužeb se obvykle účastní 70 – 80 lidí. Od roku 2010 je kazatelem sboru Plzeň a vysvěceným kazatelem pro sbory Plzeň 2 a Rokycany Luděk Svrček.