Sobota 13.ledna

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu
nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny.
To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému
ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše,
dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
Genesis 1‚29.30

 

 

Rajská strava
13. ledna

Při čtení biblické zprávy o vzniku života na naší planetě najdeme
jednu zajímavou zmínku, která se týká stravy. Někoho to možná
překvapí, ale člověk byl na počátku vegan.
Tahle zpráva nekoresponduje s tím, jak nám počátky „homo
sapiens“ představovaly učitelky přírodopisu na základní škole.
Spousta dnešních „dokumentů“ vycházejících z tzv. „evoluční
teorie“ stále vykresluje člověka jako šelmu živící se syrovým
masem a krví ulovených zvířat.
Podle knihy Genesis stvořil Bůh člověka i ostatní živé tvory
jako vegany. Žádné zabíjení, žádné souboje na život a na smrt.
Jako potrava sloužila semena rostlin a ovoce. To je „rajský jídelníček“.
Pro mnohé lidi hrozná představa, pro jiné důkaz toho, že
tak musíme jíst i my.
Ráj byl ideálním prostředím. Semena a ovoce dokázaly nasytit
a dodat vše potřebné. Na změny životních podmínek později Bůh
reaguje tím, že jídelníček rozšiřuje o zeleninu a trochu později
i o maso některých zvířat. Původním záměrem ale byla strava
založená na potravinách rostlinného původu, které by měly být
základem naší stravy i dnes.
Bože, děkuji, že mám co jíst. Děkuji Ti za rozmanitou a chutnou
stravu. Uč mne dávat mému tělu vše, co skutečně potřebuje.

Jitřenka

  • To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
    kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
    někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
    dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9


Novinky a upozornění

Akce