Středa 16.května

To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce,
kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by
někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele,
dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9

 

 

 

I vrah má právo na spravedlivý soud
18. května

Trest smrti. To je téma, které dělí svět. Dříve byl běžný i u nás.
Po jeho zrušení už nehrozí sériovým vrahům ani vlastizrádcům.
Je to dobře, nebo špatně? Znáte odpověď?
Jakmile Židé obsadili zaslíbenou zemi, uvádí Hospodin do
praxe všechny zákony, které vydal prostřednictvím Mojžíše ještě
pod horou Sínaj. To, co bylo pro předchozí generace jen teorií,
se teď stává běžnou životní realitou.
Ve společnosti, kde platila „krevní msta“, musel tento příkaz
znamenat revoluci. Už to není příbuzný zabitého, kdo rozhoduje
o životě a smrti podezřelého. Člověk, který má na svědomí smrt
jiné lidské bytosti, má podle Hospodina právo na spravedlivý
soud. Pokud prokáže, že nezabíjel úmyslně, bude žít. V opačném
případě zemře rukou krevního mstitele.
Bible, na rozdíl od dnešní společnosti, zná trest smrti. Mohl
být udělen jen tomu, kdo byl veřejným soudem uznán vinným
z jednání, na které se tento absolutní trest vztahoval.
To, co možná někoho zarazí, je skutečnost, že to vše se děje
na Boží příkaz. Bůh souhlasí s trestem smrti a současně dělá
opatření, které má snížit riziko justičního omylu, protože nás
zná. Hospodin umí skloubit právo i milosrdenství.
Bože, jsi soudce, který jako jediný ví, kdy je třeba trestat, a kdy
je naopak možné udělit milost. Buď milostivý i mně.

Jitřenka

  • Élí dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze
    její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí
    pokládal za opilou. Řekl jí proto: „Jak dlouho budeš opilá? Zanech
    už vína!“ 1. Samuelova 1‚12–14

     

Novinky a upozornění

Akce