Program: čtení biblického textu, přemýšlení nad ním,

písně, chválící a prosebné modlitby.