Výstava Bible

Bible včera, dnes a zítra - výstava v prostorách Knihovny města Plzně

Více jak 300 různých exponátů Bible pro dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích včetně češtiny si budou moci prohlédnout návštěvníci unikátní putovní výstavy, která v září a říjnu zavítá do Plzně. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé další Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Světovým unikátem je Bible v 66 jazycích – každá Biblická kniha v jednom jazyce. Ze zajímavých exponátů lze dále jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bibli a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bibli v esperantu, vietnamštině, hebrejštině nebo řečtině, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek, vytvořený politickým vězněm v roce 1958, Bibli do vody, jednu z nejmenších Biblí na světě, biblickou knihu v Braillově písmu nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible.  K vidění bude i svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele.

Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible.  Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do soutěže o hodnotné ceny. Pro veřejnost, školy nebo větší skupiny budou připraveny přednášky.

Výstava se uskuteční od 17. září do 10. října v  prostorách Knihovny města Plzně.

 

17. - 26.9. Knihovna města Plzně (Polanova síň), B. Smetany 13
27.9. - 2.10. Obvodní knihovna Slovany, Táborská 24
3. - 5.10 Obvodní knihovna Lochotín (L-klub), Kralovická 22
8. - 10.10. Knihovna Bolevec, Západní 18

 

Více informací o výstavě včetně termínů a míst konání najdete na www.vystavabible.cz.

 

 Výstava Bible_2012_plakát_krátký_na web.JPG

Jitřenka

Novinky a upozornění

Akce