Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Věroučně navázala na reformační proudy a církve, a zdůraznila dva důležité principy, které pochopila při svém zkoumání Bible. A to, že biblické desatero v původních textech uvádí jako den odpočinku sobotu (odmítla tím tradiční výklady; viz Bible kralická Exodus 20,8) a dále položila důraz na očekávání doslovného Ježíšova příchodu na svět (advent). Tyto dva prvky tvoří také název církve. Proto se naše bohoslužby konají v sobotu. Učení a liturgie církve se až na drobné výjimky neliší od jiných protestantských církví.


Sobotní bohoslužby sboru CASD Plzeň 1 se konají v areálu KVK Centra ve Skvrňanech.

Dopolední bohoslužba: 9.00 – 12.00

Odpolední bohoslužba: 14.00 – 15.00 (září – červen; v červenci a srpnu se odpolední bohoslužby nekonají)


Pořad dopolední bohoslužby je přestávkou oddělen na dvě části – sobotní školu a kázání. Obě části jsou proloženy zpěvem, modlitbami a oznámeními.

Odpolední bohoslužba má volnější program. Ani v ní ovšem nechybí hudba, modlitby a zamyšlení z Božího slova.


Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum
Malesická 10
318 00 Plzeň - Skvrňany
tel.: +420 603 500 021
em@il: info@kvkcentrum.cz

internetová televize

internetové rádio

staň se fanouškem ...

Děkujeme těm, kteří nás podporují