téma „Klíčová místa Starého zákona“

Zveme vás na sérii večerů, na kterých společně čteme Bibli. Naše setkávání je vedeno snahou porozumět biblickému textu v jeho bezprostředním kontextu, tzn. porozumět tomu, v jaké době byla zmíněná část Bible napsána a proč autor psal, co psal, s jakým záměrem a co to tedy znamená prakticky pro nás dnes.

Je samozřejmé, že se přitom nelze vyhnout tematickým zastavením, uvádějících nás do některé problematiky hlouběji… Tempo společného čtení záleží na domluvě skupinky, která se na toto studium schází. Každé setkání je dlouhé cca 75 minut, po společném studiu je prostor pro skupinovou i osobní diskuzi nad tématy studovaných kapitol.

Ke studiu není potřeba žádných znalostí ohledně Bible nebo křesťanství, vycházíme z toho, že jsme společně všichni “na začátku.” Aby byly dveře doširoka otevřené pro všechny, je na všechny večery vstup volný.

Kdy: úterý 17.00 – 18.15

Lektor: Mgr. Václav Vondrášek

Kontakt: +420 775 08 08 09, vv@quick.cz